XIN CHÚC MỪNG BÌNH VÕ VÀ CƯỜNG NGUYỄN CỦA AMANOTES GIA NHẬP MẠNG LƯỚI ENDEAVOR TOÀN CẦU!

February 23,2023

Chào mừng Bình Võ and Cường Nguyễn từ Amanotes chính thức gia nhập mạng lưới toàn cầu của Endeavor.
Anh Bình và Anh Cường đã được chọn tại Hội đồng tuyển chọn quốc tế trực tuyến (vISP) lần thứ 34. Với giấc mơ lớn cùng tiềm năng phát triển của doanh nghiệp, đây chính là thời điểm vàng để mở rộng quy mô cho Amanotes!
Chúng tôi rất vui mừng được đồng hành hỗ trợ cùng các doanh nhân trong giai đoạn này, để họ trở thành những người nhân rộng ảnh hưởng trong cộng đồng khởi nghiệp.
Các thành viên tham gia hội đồng tuyển chọn lần này bao gồm:
Gregoire Delpit (UK, Giám đốc Chiến lược – Checkout.com)
Samantha Skey (Mỹ, CEO – SHE Media, Penske Media Corp)
Mohamad Ballout (UAE, Đồng sáng lập – Kitopi, Endeavor Entrepreneur)
Vassil Terziev (Bulgaria, Managing Partner – Eleven Ventures, HĐQT Endeavor Bulgaria)
Jason Green (US, Founding General Partner – Emergence Capital Partners, Thành viên HĐQT Endeavour Toàn cầu)
Kelvin Teo (Singapore, Đồng sáng lập – Funding Societies, Endeavor Entrepreneur)