Xây Dựng Chiến Lược Nhân Sự Trong Quá Trình Quy Mô Hóa Doanh Nghiệp

December 29,2021

Đại dịch đang sắp xếp lại trật tự cần thiết của xu hướng làm việc và phát triển nhân sự của các doanh nghiệp. Hơn bao giờ hết, các lãnh đạo doanh nghiệp phải định vị lại chiến lược quản lý con người, cân đối tài chính doanh nghiệp để vẫn tiếp tục thu hút nhân tài và tuyển dụng những vị trí chủ chốt như: Giám đốc nhân sự, Giám đốc tài chính (CFO), Giám đốc Công nghệ (CTO), v.v. Yêu cầu này đặc biệt cấp thiết với những công ty đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh và quy mô hóa.

Trong sự kiện này, chúng tôi mời các chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm về hoạch định chiến lược nhân sự chia sẻ, và trả lời các câu hỏi lớn trong quản lý nhân sự:

  • Phát triển kĩ năng lãnh đạo và nâng cao kỹ năng làm việc giữa các đội nhóm, đặc biệt trong môi trường làm việc hỗn hợp từ xa và từ văn phòng truyền thống
  • Xây dựng cơ cấu lương thưởng phù hợp trong tuyển dụng để cân đối với chiến lược tài chính doanh nghiệp
Thời gian: 14:00 giờ, thứ Năm, ngày 06.01.2022
Diễn giả tham dự:
  • Ông Phan Lê Mạnh – CEO & Founder, Rever
  • Bà Đào Thị Thiên Hương – Phó tổng giám đốc, EY-Parthenon Việt Nam
  • Bà Đỗ Thị Thúy Hằng – COO kiêm CFO, Thành viên HĐQT, Scommerce
Đăng ký tham dự chương trình tại: https://bit.ly/Endeavor0122