Vietnam Tech Talent Network – Đối Mặt Với Đại Dịch Bằng Công Nghệ

August 27,2021

Đại dịch COVID-19 buộc toàn thể xã hội và chính phủ hướng tới việc sử dụng công nghệ và số hóa hệ thống để ứng phó với cuộc khủng hoảng đang diễn ra. Mọi thông tin về diễn biến của COVID-19 cũng như những ảnh hưởng sâu rộng của đại dịch này lên đời sống xã hội của người dân cần cấp thiết được trao đổi nhanh chóng, và minh bạch trong quá trình phối hợp đa diện giữa các ngành các cấp. Các sản phẩm công nghệ xây dựng phục vụ cộng đồng đã và đang trực tiếp đáp ứng những nhu cầu tối thiểu của người dân, đồng thời thuận tiện hơn trong việc cứu trợ những nhóm người yếu thế trong xã hội.
Việc xây dựng, phát triển, và thực hiện những sản phẩm phục vụ việc này được diễn ra như thế nào? Đằng sau việc ra mắt sản phẩm, những khó khăn gì những người đứng đầu các nhóm công nghệ phát triển phải trải qua trong quá trình này? Làm thế nào để điều phối thành công nguồn lực hỗ trợ trong những giai đoạn “gay cấn” này? Chương trình của Vietnam Tech Talent Network lần này sẽ khai thác câu chuyện chia sẻ chính từ những người làm nên các sản phẩm cộng đồng như “Giúp tôi!”, đóng góp không nhỏ từ khía cạnh ứng dụng giải pháp công nghệ trong quá trình giải quyết những ảnh hưởng do đại dịch mang lại.
  • Diễn giả tham dự:
    1/ Hùng Trần – Founder, CEO – Got It
    2/ Thăng Lê – Data Engineering Manager – EOG Resources
    3/ Hiệp Nguyễn – Software Engineer – Filum AI
  • Điều phối chương trình: Kim Phạm – Founder – CoHost AI
  • Thời gian: 10 giờ sáng thứ Tư, ngày 25/08/2021