[VIDEO] Endeavor Scale Up Vietnam

August 27,2021

Trong bối cảnh hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển mạnh mẻ tại Việt Nam, nhiều doanh nhân đang bước vào giai đoạn chủ chốt để có thể quy mô hóa doanh nghiệp gấp 10 lần mô hình hiện tại. Khi đấy, tầm nhìn sẽ mang tính vĩ mô hơn và những doanh nhân tiên phong sẽ có thể mở rộng thị trường ra khỏi biên giới nội địa. Làm thế nào để xác định được điểm mấu chốt đấy? Những thách thức nào mà doanh nhân sẽ đối mặt khi bước vào giai đoạn phát triển doanh nghiệp?

Trong buổi sự kiện Endeavor Scale Up Việt Nam, các diễn giả, những nhà lãnh đạo các công ty hàng đầu Việt Nam, khu vực và thế giới, đã có những trao đổi thiết thực quanh các vấn đề nêu trên.