Tìm nguồn vốn cho doanh nghiệp trong đại dịch

October 11,2021

Những đợt sóng trở lại của đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều công ty khởi nghiệp cũng như hệ sinh thái khởi nghiệp nói chung ở khắp nơi điêu đứng. Tài chính cạn kiện, nguồn lực co cụm, và các công ty đuối sức khi phải cắt giảm nhân sự hàng loạt. Nhiều doanh nghiệp, bao gồm cả những doanh nghiệp đã gọi vốn thành công trong thời gian trước, đang “khát” vốn khi chỉ còn có thể xoay sở trong thời gian ngắn. Hơn lúc nào hết, các doanh nghiệp cần được hỗ trở khẩn cấp từ các nhà đầu tư và các đơn vị hoạch định chính sách.
Trong sự kiện này, Endeavor Việt Nam mời các cố vấn khởi nghiệp, các nhà đầu tư và các nhà tư vấn tài chính cũng như pháp lý với hy vọng giúp các doanh nhân khởi nghiệp tìm đường cứu doanh nghiệp của mình theo nhiều hướng khác nhau.
Nội dung chương trình sẽ đề cập tới:
  • Tổng quan về tình hình huy động vốn khởi nghiệp tại Việt Nam
  • Nguồn tài trợ cho khởi nghiệp
  • Lựa chọn vay vốn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp
  • Hướng dẫn pháp lý cho các doanh nghiệp đang trong quá trình chuyển mình theo hướng mới.

Diễn giả:

  • Ông Phan Minh Tâm – Chủ tịch HĐQT, Simple Tech Investment
  • Ông Hàn Ngọc Vũ – Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT, Ngân hàng VIB
  • Bà Lê Hoàng Uyên Vy – Đồng sáng lập, Quỹ đầu tư Do Ventures
Thời gian: 9:00 sáng, thứ Năm, ngày 14.10.2021
Đăng ký tham dự tại: bit.ly/Endeavor10