Scale-Up Forum_Endeavor 2022: Reshaping The Future

March 30,2022

Diễn đàn Quy mô hóa của Endeavor 2022 – Tái Kiến Tạo Tương Lai, sự kiện thường niên quan trọng nhất do Endeavor Việt Nam tổ chức nhằm thúc đẩy sự phát triển của đổi mới sáng tạo, trao đổi ý tưởng và hợp tác của hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ Việt Nam.

Đại dịch COVID-19, một cuộc chiến bất ngờ hiện vẫn kéo dài, lạm phát rình rập và những sự kiện không thể đoán trước đang đẩy thế giới vào một thời kỳ chưa từng trải qua. Đây chính là giai đoạn “lửa thử vàng” cho các doanh nhân tạo ra những ảnh hưởng mới. Tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, hệ sinh thái công nghệ đang bước vào giai đoạn mở rộng quy mô. Diễn đàn Quy mô hóa của Endeavor sẽ mang đến một nền tảng kết nối cho các doanh nhân, các nhà sáng lập và CEO và thảo luận về các chủ đề quan trọng nhất, đặc biệt đối với các công ty trong lĩnh vực công nghệ. Chúng tôi sẽ nhìn lại một số xu hướng ấn tượng nhất trong nền kinh tế kỹ thuật số, từ blockchain (NFT, De-Fi) đến các dịch vụ kỹ thuật số, thương mại và các giải pháp thanh toán. Diễn đàn cũng sẽ trao đổi hướng giải quyết những thách thức mà các công ty bước vào giai đoạn mở rộng quy mô phải đối mặt, bao gồm các vấn đề về nguồn nhân lực và quản lý, xây dựng văn hóa, huy động vốn cũng như mở rộng thị trường. Chúng tôi sẽ mời những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh chia sẻ tầm nhìn của mình trong việc xây dựng một nền kinh tế và môi trường bền vững hơn.

Xem chi tiết tại: https://endeavorvietnam.org/scaleup-forum/