Trần Thị Lệ

July 3,2019

Tiến sĩ Lệ bắt đầu hành trình khởi nghiệp vào năm 2000 với tư cách là cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood. Bà đảm nhận vai trò Giám đốc năm 2000, và trở thành Chủ tịch và Giám đốc điều hành vào năm 2002. Các sản phẩm ban đầu của công ty bao gồm ba loại chính: bột dinh dưỡng, bột sữa dinh dưỡng và thực phẩm dinh dưỡng năng lượng cao.

Từ năm 2012, Tiến sĩ Lệ đã rút khỏi vị trí Chủ tịch – nhường chỗ cho chồng – để tập trung hiệu quả hơn vào vai trò CEO cho phát triển sản phẩm mới và tăng trưởng thị trường. Năm 2015, công ty chính thức hoạt động trở lại như một doanh nghiệp tư nhân với hai cổ đông lớn là Tiến sĩ Lệ cùng chồng.

Tiến sĩ Lệ đam mê sản xuất các sản phẩm sáng tạo cho trẻ sơ sinh và trẻ em, và mục tiêu lâu dài của bà là xóa bỏ suy dinh dưỡng khỏi Việt Nam. Bà được liệt kê trong số 10 phụ nữ thành công nhất Việt Nam 2015 và Forbes 50 phụ nữ có ảnh hưởng nhất năm 2007 bởi Forbes.