Nguyễn Việt Quang

July 3,2019

Ông Quang làm Giám đốc điều hành và Giám đốc của Vingroup JSC, công ty bất động sản lớn nhất của Việt Nam và giao dịch trong một loạt các bất động sản, bao gồm nhà ở, trung tâm mua sắm, khách sạn, sân golf và bệnh viện. Trong nhiệm kỳ của mình tại Vingroup, ông Quang giám sát việc mở rộng nhanh chóng của VinFast, một nhà sản xuất ô tô tư nhân và Vinhomes, nhà phát triển bất động sản thương mại lớn nhất Việt Nam.

Trước khi được bổ nhiệm làm CEO của Vingroup, ông Quang từng giữ nhiều vị trí khác nhau bao gồm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sinh thái và Chủ tịch Bệnh viện Vinmec.

Trước khi gia nhập Vingroup năm 2010, Quang là Thành viên Hội đồng Quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty TNHH Y Cao từ năm 1996 đến 2009.

Ông Quang có bằng cử nhân Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc gia Việt Nam.