Nguyễn Lan Anh

July 4,2019

Là giám đốc điều hành sáng lập của Endeavor Vietnam từ năm 2018, Lan Anh lãnh đạo một đội ngũ với mục tiêu xây dựng mạng lưới các doanh nhân có ảnh hưởng lớn ở Việt Nam. Endeavor Vietnam là một nhánh của mạng lưới toàn cầu của Endeavor, nơi tuyển chọn, cố vấn và thúc đẩy các doanh nhân có triển vọng nhất tại 34 quốc gia và một số thành phố ở Hoa Kỳ.

Trước khi gia nhập Endeavor, Lan Anh là tổng biên tập của Forbes Việt Nam, tạp chí hàng tháng được xuất bản tại Việt Nam theo thỏa thuận cấp phép với Forbes Media LLC, từ 2012-2018. Bà chịu trách nhiệm xây dựng tạp chí tại Việt Nam, giám sát phát triển nội dung, cũng như các sự kiện và diễn đàn. Bà có thời gian làm việc với Forbes hơn 10 năm kể từ năm 2007, bắt đầu là cộng tác viên cho Forbes Châu Á, và sau đó là tổng biên tập của Forbes Việt Nam cho đến năm 2018. Bà hiện là cố vấn cho Forbes Châu Á và Forbes Việt Nam.

Là một nhà báo kinh tế, Lan Anh đã có hơn 15 năm kinh nghiệm viết bài trong lĩnh vực kinh doanh ở Đông Nam Á. Trước khi gia nhập Forbes, bà làm phóng viên cho một số ấn phẩm của Việt Nam và quốc tế, bao gồm New York Times và Financial Times.

Lan Anh có bằng thạc sĩ báo chí của Đại học Boston theo học bổng Fulbright được trao vào năm 2003-2005. Năm 2015, bà nhận học bổng Eisenhower và tham gia chương trình Phụ nữ lãnh đạo tại Mỹ.