Vũ Lâm

Cofounder & CEO - Katalon

Katalon cung cấp giải pháp kiểm thử phần mềm hiệu quả giúp tự động hóa quá trình kiểm thử sản phẩm mới trên các nền tảng (Di động, Web, Máy tính bảng) và các trình duyệt (Chrome, Safari, Microsoft Edge, v.v.). Katalon sử dụng trí thông minh nhân tạo để tự động hóa quá trình tạo và thực hiện các bài kiểm thử phần mềm cũng như đánh giá kết quả của các chuỗi kiểm thử này. Nền tảng của Katalon cho phép truy cập linh hoạt và toàn diện, dễ dàng sử dụng. Katalon được đánh giá là một trong những công cụ kiểm thử phần mềm tự động hàng đầu trên thế giới.