Endeavor Stories: Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp

July 24,2020

 
Trở lại sau nhiều tháng gián đoạn dưới ảnh hưởng của Covid-19, sự kiện Endeavor Stories tháng Bảy mang chủ đề “Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp”, với sự tham gia của ba diễn giả: Nguyễn Thành Nam – Chủ tịch FUNiX (Chủ tịch Endeavor Vietnam), Trương Công Thành – CEO Ecomobi (Doanh nhân Endeavor) và Nguyễn Thị Minh Giang – Partner tại Mekong Capital.
 
Sau khi cơn khủng hoảng tạm thời đi qua giai đoạn khó khăn nhất, các doanh nghiệp đang tập trung vào phục hồi và thích nghi với thực tại mới. Bên cạnh năng lực vận hành vượt trội, văn hóa công ty vững vàng có thể thúc đẩy thành tích hoạt động của cả công ty. Thời điểm thách thức này chính là lúc để những người chủ doanh nghiệp chung tay cùng đội ngũ bồi đắp lại những giá trị cốt lõi và xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh, nhằm sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách phía trước.
 
 
Bằng cách chia sẻ những trải nghiệm thực tế trong điều hành doanh nghiệp cũng như đầu tư, các diễn giả đã cung cấp những công cụ giúp các nhà lãnh đạo đo lường, đánh giá và nâng cao văn hóa doanh nghiệp của mình.