Endeavor Hợp Tác Với Các Công Ty Quốc Tế Hàng Đầu Trong Sáng Kiến “Restarting Together” Nhằm  Đẩy Mạnh Phục Hồi Sau COVID-19

June 22,2020

Airbus BizLab, BASF, Boston Consulting Group, CEMEX, Citi, Endeavour, IDB Lab, IE, IESE Business School, Microsoft for Startups, South Summit và Telefonica đã công bố ra mắt Restarting Together, một sáng kiến toàn cầu nhằm thúc đẩy các dự án đổi mới sau tác động của COVID-19. Thông qua sáng kiến ​​chung này, nhóm các nhà lãnh đạo trong đa dạng các ngành muốn thúc đẩy sự chung tay của cộng đồng nhằm xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Mục tiêu của Restarting Together là tìm kiếm các dự án sáng tạo giúp đẩy nhanh quá trình hồi phục sau khủng hoảng COVID-19. Sáng kiến ​​này cũng nhằm tìm ra các dự án thúc đẩy phục hồi kinh tế một cách bền vững, đặc biệt giúp cải thiện việc làm, khôi phục hệ sinh thái của các doanh nghiệp nhỏ và tạo ra các mạng lưới và cơ chế hỗ trợ tài chính trong các tình huống khủng hoảng. Chương trình khuyến khích những người tham gia đề xuất các giải pháp giúp tăng cường phản ứng của các thành phố đối với mọi loại khủng hoảng trong tương lai, cho dù đó là vấn đề vệ sinh dịch tễ, kinh tế hay do các vấn đề môi trường hoặc biến đổi khí hậu.

Ba dự án được giải sẽ được tiếp cận các nguồn lực của các công ty trong ban tổ chức, bao gồm cơ hội đầu tư và tăng tốc. Ngoài ra, tất cả các đề xuất nên có sẵn để phát triển, quảng bá và triển khai bởi tất cả, hoặc một số, của các công ty tổ chức Khởi động lại cùng nhau. Trọng tâm toàn cầu và đa ngành của các nhà lãnh đạo ngành tạo nên Khởi động lại cùng nhau cho phép thực hiện các giải pháp này, với tiềm năng đạt được kết quả toàn cầu để tạo ra tác động tiềm năng mạnh nhất cho xã hội.

Các nhà tổ chức sẽ cung cấp cho người tham gia kinh nghiệm và kiến ​​thức của họ trong nhiều ngành khác nhau, cũng như cơ hội để xây dựng mối quan hệ với các công ty đa quốc gia hàng đầu và tiếp cận vốn đầu tư.

Để biết thêm thông tin về sáng kiến Starting Together, truy cập www.restartingtogether.com.