Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục dịch COVID-19

March 25,2020

Ngày 6/3/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Trong chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan Trung Ương và địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau với sau nhóm giải pháp chính. Tới nay, một số giải pháp đã được các cơ quan tích cực triển khai từ Ngân hàng nhà nước Việt Nam như việc hạ lãi suất điều hành, gói tín dụng 285 nghìn tỉ đồng (được các ngân hàng thương mại tự cân đối, không sử dụng vốn chính sách) hay ban hành Thông tư quy định về tổ chức tín dụng (13/3) về việc chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ. Ngoài ra, Bộ Tài chính đã soạn thảo Nghị định gia hạn về thuế, tiền thuê đất nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường.

 

Ngân hàng nhà nước giảm 0,5%/năm đối với lãi suất thị trường mở (OMO) từ 4%/năm xuống 3,5%/năm, lãi suất tái cấp vốn từ 6%/năm xuống còn 5%/năm, lãi suất tái chiết khấu từ 4%/năm xuống 3,5%/năm, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng từ 7,0%/năm xuống 6,0%/năm. Giảm 0,5%/năm mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa của tổ chức tín dụng đối với khách hàng thuộc 05 lĩnh vực ưu tiên (từ 6%/năm xuống còn 5,5%/năm).

Thủ tướng đã giao Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí… với khách hàng gặp khó khăn vì Covid-19.  Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt gói tín dụng 285.000 tỉ đồng với lãi suất ưu đãi giảm từ 0,5-1% nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cá nhân vay vốn gặp khó bởi dịch bệnh. Nguồn vốn này sẽ đến từ hoạt động cân đối vốn của các ngân hàng thương mại và không dùng đến nguồn vốn chính sách.

Bộ Tài chính cũng được yêu cầu khẩn trương trình Chính phủ cơ chế miễn, giảm thuế, lệ phí; đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp về thuế và chi ngân sách nhà nước… ước tính khoảng 30.000 tỷ đồng để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Ngoài ra, tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) là 1 trong 6 nhóm giải pháp mà Bộ Lao Động, Thương Binh & Xã hội đã trình Thủ tướng ngày 18/3/2020. Dưới đây là bảng tổng hợp một số các Nghị định, thông tư hỗ trợ doanh nghiệp:

STT Đơn vị ban hành Số thông tư Nội dung
1 Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị số 11/CT-TTg

 

Nguồn

VỀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID-19

Các bộ, ban ngành tham gia thực hiện gồm:
1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
2. Bộ Tài chính
3. Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung nghiên cứu, sớm có các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp công nghệ số phát triển các sản phẩm trong thương mại điện tử – kinh tế số, giao vận, chuyển phát, fintech, thanh toán điện tử… trên môi trường số; đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành và đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân triển khai ứng dụng mạnh mẽ vào đời sống kinh tế, xã hội.
4. Bảo hiểm xã hội Việt Nam
5. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
6. Bộ Công thương
7. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
8. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
9. Bộ Ngoại giao

2 Ngân hàng Nhà nước Thông tư 01/2020/TT-NHNN
(có hiệu lực thi hành từ 13.3)

(Nguồn)

Về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Tính đến ngày 04/03/2020 đã có thêm 15 ngân hàng tham gia chương trình miễn/giảm phí giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng giá trị nhỏ từ 500.000 đồng trở xuống, nâng tổng số ngân hàng tham gia miễn/giảm phí lên 32/45 ngân hàng thành viên của Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS). Qua đó, toàn hệ thống ngân hàng khuyến khích khách hàng giao dịch an toàn qua các kênh ngân hàng điện tử Internet Banking, Mobile Banking hoặc thanh toán không dùng tiền mặt nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Bên cạnh đó, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã và đang giảm mức thu dịch vụ thông tin tín dụng để giúp các TCTD giảm chi phí, hạ lãi suất, qua đó gián tiếp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của người dân và doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt gói tín dụng 285.000 tỉ đồng với lãi suất ưu đãi giảm từ 0,5-1% nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cá nhân vay vốn gặp khó bởi dịch bệnh. Nguồn vốn này sẽ đến từ hoạt động cân đối vốn của các ngân hàng thương mại và không dùng đến nguồn vốn chính sách

3 Bộ Tài chính Quyết định 155/QĐ-BTC
ngày 7/2/2020

(Nguồn)

Ban hành danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch Covid19
4 Bộ Tài chính Thông tư số 14/2020/TT-BTC
ngày 18/3/2020

(Nguồn)

Giảm giá và miễn hoàn toàn không thu đối với 15 loại dịch vụ chứng khoán nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán trước ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Thời gian áp dụng mức giảm giá và miễn thu tiền sử dụng dịch vụ quy định tại Thông tư ít nhất trong vòng hơn 5 tháng (từ ngày 19/3/2020 đến hết ngày 31/8/2020)

5 Vụ Chính sách thuế Dự thảo Nghị định về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

 

(Nguồn)

Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng là những doanh nghiệp được hỗ trợ trong dự thảo Nghị định này.

6 Tổng cục Thuế Văn bản số 897/TCT-QLN

(Nguồn)

Gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19
7 Cục Thuế HN (Nguồn) Miễn, giảm thuế cho các hộ kinh doanh
8 Bộ LĐ, TB & XH 874/LĐTBXH-BHXH

(Nguồn)

Tạm dừng đóng quỹ bảo hiểm hưu trí và tử tuất cho 2 nhóm doanh nghiệp: Doanh nghiệp có từ 50% số lao động trong diện tham gia BHXH bắt buộc bị ngừng việc, thôi việc, không bố trí được việc làm và doanh nghiệp bị thiệt hại từ 50% tổng thu nhập do dịch Covid-19.