Thành viên HĐQT

Nguyễn Thành Nam

Chủ tịch
Nhà sáng lập – Funix
Chủ tịch HĐQT – FPT University

Nguyễn Việt Quang

CEO – Vingroup

Cao Thị Ngọc Dung

Chủ tịch/CEO – PNJ

Phan Quốc Công

Chủ tịch – Saigon Food & UniBrands

Trần Thị Lệ

CEO – NutiFood

Vũ Lâm

Nhà sáng lập – Kobiton
Nhà sáng lập/CEO – KMS Technology

Tô Hồng Trang

Đồng sáng lập – Digiworld

Giang Phạm

Co-founder & CXO – Genetica

David Đỗ

Giám đốc điều hành PE – VIGROUP