Cố vấn

Đào Thiên Hương

Phó Tổng Giám đốc, EY-Parthenon, Tư vấn Chiến lược – EY Consulting VN

Nguyễn Minh Đức

Phó Tổng Giám đốc, Tư vấn – EY Consulting VN

Kelly Wong

Phó Tổng Giám Đốc Game Entertainment- VNG

Tiêu Yến Trinh

CEO – Talentnet

Trần Đình Cường

Tổng Giám đốc – EY Việt Nam

Hàn Ngọc Vũ

Thành viên HĐQT – VIB

Nguyễn Thị Mai Thanh

Chủ Tịch – Ree Corp

Trần Trọng Kiên

Chủ Tịch – Thien Minh Group

Nguyễn Quốc Khanh

Chủ Tịch – AA Corporation

Mai Hữu Tín

Chủ tịch – U&I Group

Nguyễn Duy Hưng

Chủ Tịch – SSI

Hà Thu Thanh

Chủ Tịch – Deloitte Vietnam

Trần Hùng Huy

Chủ Tịch – ACB

Đinh Anh Huân

Chủ Tịch – Seedcom

Nam Đỗ

Chủ Tịch – UPGen

Phạm Thanh Hưng

Phó Chủ Tịch – CEN Group

Trần Vinh Dự

Lãnh đạo bộ phận Chiến lược và Giao dịch Tài chính – EY Đông Dương

Nguyễn Phương Lam

Co-Founder (cựu) – Capital Group

Fred Burke

Giám Đốc Điều Hành – Baker & McKenzie

Nguyễn Thùy Dương

Chủ tịch – EY Consulting VN

Paul DigiaComo

Senior Managing Director – BDA Partners

Tô Quang Tùng

Tổng Giám Đốc – TND Auditing & Accounting Co., Ltd

Chad Ovel

Tổng Giám Đốc – Mekong Capital

Vũ Quang Thịnh

Giám Đốc Điều Hành – Dynam Capital

Đặng Phương Hằng

Giám Đốc Điều Hành – CBRE Vietnam

Nguyễn Thanh Sơn

Chủ Tịch – MVV Academy

Phan Minh Tâm

Chủ Tịch – Simple Tech Investment

Stephen Wyatt

Giám Đốc – JLL Vietnam

Cao Thị Ngọc Dung

Chủ tịch/CEO – PNJ