Cố vấn

Tiêu Yến Trinh

CEO – Talentnet

Trần Đình Cường

CEO – Earnst & Young Vietnam

Hàn Ngọc Vũ

Thành viên HĐQT – VIB

Nguyễn Thị Mai Thanh

Chủ Tịch – Ree Corp

Trần Trọng Kiên

Chủ Tịch – Thien Minh Group

Nguyễn Quốc Khanh

Chủ Tịch – AA Corporation

Mai Hữu Tín

Chủ tịch – U&I Group

Nguyễn Duy Hưng

Chủ Tịch – SSI