Category Archives: Events

[Webinar] Chiến Lược Mở Đường Tăng Trưởng

  Đại dịch Covid-19 đang tạo ra những thay đổi cơ bản trong hành vi của người tiêu dùng, chuỗi cung ứng và con đường tiếp cận thị trường. Ảnh hưởng của nó tiếp tục diễn ra toàn diện trong nền kinh tế và khiến cho môi trường kinh doanh trở nên bất định. Các…

[Webinar] Ứng Biến Trong Quản Trị – Những Yếu Tố Để Chiến Thắng

Trong buổi tọa đàm “Ứng Biến Trong Quản Trị”, các diễn giả Phan Minh Tâm (Chủ tịch – STI) và Đinh Anh Huân (Chủ tịch – Seedcom) và Nguyễn Thành Nam (chủ tịch Endeavor Việt Nam) đã thảo luận các biện pháp hành động tốt nhất áp dụng vào quản trị doanh nghiệp trong giai…

[Webinar] Gọi Vốn Hiệu Quả Trong Thực Tại Mới

Trước một tương lai nhiều biến động và khó dự báo, tiếp cận nguồn vốn là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Họ cần phải làm quen với một thực tại mới với những tư duy thay đổi từ phía các nhà đầu tư, đồng…

[Webinar] Hành Vi Khách Hàng Trong Bối Cảnh “Bình Thường Mới”

  Tiếp nối chuỗi tọa đàm trực tuyến nhằm giúp các doanh nghiệp đương đầu với cuộc khủng hoảng chưa từng có, Endeavor Vietnam sẽ tổ chức buổi tọa đàm thứ tư với chủ đề “Hành Vi Khách Hàng Trong Bối Cảnh Bình Thường Mới” vào ngày 14.5.2020. COVID-19 đã lan rộng khắp thế giới…

[Webinar] Chiến Lược Quản Lý Khủng Hoảng

Tiếp nối chuỗi tọa đàm trực tuyến nhằm giúp các doanh nghiệp đương đầu với cuộc khủng hoảng chưa từng có dưới ảnh hưởng của Covid-19, Endeavor Vietnam sẽ tổ chức buổi tọa đàm thứ ba với chủ đề “Chiến Lược Quản Lý Khủng Hoảng” vào ngày 20.4.2020. Các diễn giả sẽ cùng thảo luận…

[Webinar] Vai Trò Nhà Lãnh Đạo Trong Khủng Hoảng

  Đại dịch Covid-19 đẩy nền kinh tế trong nước cũng như toàn cầu vào một cuộc khủng hoảng không có tiền lệ. Trong bối cảnh này, để duy trì và giữ vững hoạt động của doanh nghiệp, hơn lúc nào hết cần tinh thần lãnh đạo của những người đứng đầu doanh nghiệp. Tại…

[Webinar] Chính Sách Vĩ Mô Nhằm Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Đối Phó Với Khủng Hoảng Dịch Covid-19

  Khảo sát gần nhất của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân trên 1.200 doanh nghiệp về ảnh hưởng của Covid-19 tới hoạt động kinh doanh cho thấy, nếu Covid-19 kéo dài 6 tháng, 74% doanh nghiệp có thể sẽ phá sản. Trong đó, gần 30% mất 20-50% doanh thu, 60% doanh…