Mô hình Endeavor tìm kiếm, tuyển chọn và tăng quy mô cho các doanh nhân có nhiều tiềm năng nhất, sau đó lan tỏa câu chuyện và nguồn lực của họ để duy trì sự chuyển đổi kinh tế và xã hội lâu dài.

Tìm kiếm

Đội ngũ gồm hơn 500 người của Endeavor và mạng lưới toàn cầu sẽ thăm dò tất cả các thị trường địa phương để tìm ra các doanh nhân đủ điều kiện cho quy trình tuyển chọn của Endeavor.

Các ứng cử viên Endeavor hoạt động trong nhiều ngành: phần mềm và dịch vụ doanh nghiệp, fintech, F&B, giáo dục, y tế, nông nghiệp, bán lẻ và công nghệ tiêu dùng, và thành phố thông minh.

Chúng tôi tìm kiếm doanh nhân lãnh đạo các công ty đổi mới đang giải quyết các vấn đề thực sự ở quy mô đáng kể. Endeavor cung cấp một nền tảng mở dành cho tất cả các doanh nhân dám ước mơ lớn và tạo ra các công ty tăng trưởng nhanh.

Chúng tôi gặp một số nhà sáng lập từ sớm và theo dõi họ thông qua các chương trình tăng quy mô tại địa phương nhằm xây dựng hệ thống tìm kiếm và tuyển chọn. Chúng tôi cũng gặp những công ty đã huy động được vốn, và cả những công ty đã trở thành kỳ lân (các công ty công nghệ được định giá 1 tỉ đô la Mỹ) nhưng vẫn còn có thể phát triển.

Khi đánh giá các ứng cử viên cho Endeavor, chúng tôi bám vào các câu hỏi sau:

  1. Những doanh nhân này có thể mở rộng quy mô công ty họ lên ít nhất 10 lần so với hiện tại không (hoặc thậm chí hơn 10 lần nếu doanh nghiệp hiện có doanh thu hằng năm dưới 5 triệu đô la Mỹ)?;
  2. Họ có mang tư duy tăng trưởng và những giá trị của cộng đồng Endeavor toàn cầu không?;
  3. Liệu các doanh nhân này có nhân rộng tác động của họ thông qua việc học cách trở thành những nhà lãnh đạo tư tưởng và hình mẫu tiêu biểu, đồng thời sử dụng nền tảng của chúng tôi để đóng góp cho các thế hệ đi sau?

Tuyển chọn

Endeavor xem quy trình tuyển chọn của mình là một dịch vụ, trong đó các cuộc trao đổi mang tính cải cách với các lãnh đạo doanh nghiệp tên tuổi buộc các ứng viên tự đánh giá lại và trả lời các câu hỏi khó về mô hình kinh doanh, năng lực đội ngũ và kế hoạch tăng trưởng trong tương lai của chính họ.

Quá trình lựa chọn của chúng tôi bắt đầu ở mỗi thị trường địa phương và kết thúc tại Hội đồng tuyển chọn quốc tế (ISP) – chuỗi sự kiện hấp dẫn chỉ dành cho khách mời được tổ chức xuyên suốt năm tại các thành phố khác nhau trên thế giới.

Để đủ điều kiện tham gia vòng ISP, các doanh nhân phải chứng minh rằng công ty của họ đã đạt đến ngưỡng tăng trưởng rõ ràng và cho thấy tiềm năng thực sự về quy mô và tầm ảnh hưởng trong khu vực hoặc toàn cầu. Theo thống kê, chưa đến 5% ứng cử viên tham gia vào quá trình lựa chọn ban đầu ở lại được tới vòng ISP.

Tại mỗi vòng ISP, chỉ những ứng cử viên cuối cùng đạt được sự chấp thuận từ tất cả các thành viên trong hội đồng mới có thể trở thành Doanh nhân Endeavor. Con dấu chứng nhận của Endeavor có giá trị to lớn với các nhà đầu tư, đối tác và những người đi đầu khác trong ngành.

Tăng quy mô

Ban cố vấn Endeavor (Advisory Board) cung cấp cố vấn chuyên môn về chiến lược và điều hành cho các nhà sáng lập.

Chương trình đào tạo lãnh đạo Endeavor (Endeavor Executive Education) cung cấp cho các doanh nhân Endeavor và các quản lý cấp cao của họ các chương trình được thiết kế riêng biệt tập trung vào kỹ năng lãnh đạo, đổi mới và tăng quy mô doanh nghiệp tại các trường kinh doanh hàng đầu thế giới, bao gồm Harvard, Stanford và INSEAD.

Mạng lưới nhà đầu tư Endeavor (Endeavor Investor Network) tạo điều kiện tiếp cận vốn cho các doanh nhân từ khâu chuẩn bị, các phiên gọi vốn tốc độ và kết nối với các nhà đầu tư tốt nhất.

Tiếp cận thị trường Endeavor (Endeavor Market Access) mang lại cơ hội kinh doanh và mở rộng ra toàn cầu thông qua các kết nối trong mạng lưới, cùng các chuyến tham quan chuyên ngành.

Endeavor OPEN là nền tảng công nghệ kết nối toàn bộ mạng lưới Endeavor bao gồm con người, nguồn lưc và sự kiện.

Endeavor Outliers là chương trình giao lưu thân mật được tổ chức hàng năm cho lứa các Doanh nhân Endeavor lãnh đạo các công ty tăng trưởng nhanh nhất trong mạng lưới Endeavor, cùng với cựu thành viên của các công ty Endeavor thành công nhất.

Endeavor Verticals liên kết các Doanh nhân Endeavor trên toàn cầu thành các cộng đồng cụ thể theo ngành, và kết nối họ với một mạng lưới gồm các đồng nghiệp, nhà đầu tư và cố vấn.

Endeavor Catalyst, quỹ đầu tư có quy tắc của Endeavor, hợp tác đầu tư vào các vòng gọi vốn của Doanh nhân Endeavor với giá trị tối thiểu 5 triệu đô la Mỹ do các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện dẫn đầu. Quỹ của chúng tôi đầu tư tối đa 10% cho mỗi vòng, không quá 2 triệu đô la Mỹ cho mỗi công ty. Tính đến tháng 6 năm 2019, Endeavor Catalyst đã đầu tư vào hơn 115 công ty trên 25 thị trường với sáu lần thoái vốn trọn vẹn và bốn kỳ lân.

Lan tỏa

Chúng tôi tạo được tác động rộng khắp lên hệ sinh thái bằng cách chia sẻ những câu chuyện đầy khát vọng, những chiến lược đổi mới và công nghệ đột phá của các Doanh nhân Endeavor.

Endeavor Experiences đưa những thành công và thách thức của Doanh nhân Endeavor lên một tầm vóc lớn hơn, nơi các nhà lãnh đạo cấp quốc gia và các nhà hoạch định chính sách học cách giữ được những nhân tài tốt nhất trong nước và cách chuẩn bị nền kinh tế trước tiến bộ công nghệ.

Endeavor Insight là bộ phận nghiên cứu của Endeavor, cung cấp nghiên cứu trực quan dựa trên dữ liệu về những gì làm cho hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển mạnh mẽ.

Chuỗi sự kiện Endeavor Scale-up lan tỏa các bài học và thực tiễn tốt nhất của các doanh nhân hàng đến cộng đồng các nhà sáng lập nhằm mục đích thúc đẩy doanh nghiệp và nguồn nhân lực của chính họ, với kỳ vọng trang bị lại kỹ năng của họ cho các công việc trong tương lai.

Duy trì

Các doanh nhân Endeavor sử dụng nền tảng của chúng tôi để đóng góp lại và đảm bảo rằng các thế hệ tương lai có thể tiếp cận các cơ hội để thành công và phát triển cộng đồng.

Các chương trình Endeavor Founder-to-Funder hướng dẫn các Doanh nhân Endeavor cách trở thành các nhà đầu tư thiên thần và nhà đầu tư mạo hiểm, thúc đẩy sự tăng trưởng do doanh nhân lãnh đạo.

Hình thức đóng góp tiếp nối của Endeavor cho phép các doanh nhân của chúng tôi trở thành thành viên hội đồng quản trị của Endeavor, thành viên hội đồng thẩm định, nhà đầu tư của quỹ Endeavor Catalyst và nhà từ thiện tại thị trường quê nhà của họ.

Endeavor Catalyst đi tiên phong trong mô hình quỹ chia sẻ lợi nhuận 50/50 hiện đang được nhân rộng bởi nhiều tổ chức hoạt động vì sứ mệnh khác. Thông qua quỹ của chúng tôi, các nhà đầu tư có tiếp cận một hệ thống các công ty đa dạng đẳng cấp thế giới, đồng thời tham gia hoạt động chia sẻ lợi nhuận có ý nghĩa cùng Endeavor. Lợi nhuận từ Endeavor Catalyst, kết hợp với các nguồn thu từ thị trường khác, sẽ cho phép Endeavor trở thành một tổ chức tự duy trì tài chính vào năm 2030.